Kontaktovat firmu Martin Poustka M-Pos, Ústecký kraj - Most

společné anténní a satelitní systémy, levně bez paušálů

satelitní digitální systémy, Skylink / CS link - levně bez paušálů, zdarma přes 20 programů

terestrické digitální systémy DVB-T, scela zdarma přes 11 programů

bezpečnostní kamerové systémy, DVR a PVR rekordéry, kvadrátory, IR přisvícení, dome PTZ kamery

bezpečnostní elektronické systémy, alarmy pro zabezpečení objektů rodinných domů, škol i průmyslových objektů

GSM moduly pro ovládání na dálku a zasílání informací z alarmů a jiných elektronických systémů

stereo a Dolby Digitál ozvučení menších objektů a 100 voltové plošné ozvučení rozsáhlích ploch

audio - video telefoni a kominikátory, barevné LCD obrazovky, Handsfree komunikace

instalujeme komplexně slaboproudé a silnoproudé rozvody včetně příslušenství a elektroniky na -klíč-

biometrické, RFID i kódové přístupové a ovládací systémy

audio video digitální zvonkové systémy a tabla pro panelové domy

automatické ramenové závory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až 8 metrů s pevnou základnou

zavádíme kompletní elektro rozvody do nových výstaveb a přestaveb

Centrální systém vysávání

LED úsporné svícení, žárovky auto doma kancelář, LED pásky voděodolné, RGB pásky s ovladačem

připojení na bezdrátový obousměrný a spolehlivý internet přes satelit ASTRA2Connect nebo Mosteckou prosperující firmou MOSCOM NET, Wifi pro Váš Notebook

měření spotřeby elektrické energie domácích spotřebičů, aktuální i dlouhodobá spotřeba

opravy, servis, renovace, kompletní generální opravy u Vás i na dílně

náš technický slovník běžně používaných výrazů v našich oborech

půjčovna set-top-boxů DVB-T i DVB-S a nářadí - bourací kladivo, vtračky, rozbrušovačky, aku vrtačky, SDS plus vrtáky, výkružníky a jiné


obrázek foto průhledný pro mezeru

kontakt na firmu Martin Poustka M-Pos pro ústecký kraj, Most a okolí

naše nízké ceny a slevy pro profesionální instalace a opravy

objednávky zboží a služeb

koncese, oprávnění a osvědčení k provozování všech našich činností

náhled našich zákazníků kteří jsou s odvedenou prací spokojeni

fórum M-Pos pro Vaše dotazy, názory, připomínky - podělte se s námi o Vaše zkušenosti, pomůžete tím ostatním

náš mini bazar, komponenty za minimální ceny

odkazy na zajímavé a poučné články z oboru i mino, reklama
© Martin Poustka M-Pos
Most 2007


kategorie - teorie a druhy ozvučování
Klasické stereo a DolbyDigital ozvučení


Tento druh ozvučení oproti plošnému 100 voltovému ozvuční vyniká jak kvalitou reproduktorovaného zvuku, tak i vícekanálovým prostorovým zvukem, znám pod názvem DolbyDigital AC3 nebo také nazýván jako celek "domácí kino". Uživatel má tak možnost zvolit si typ reprodukce zvuku.

 • monofonní ozvučení
  - najde své uplatnění například u nazvučování menších prostorů jako jsou např. bary, hospůdky, posezení. Tento druh ozvučení vynikne kvalitním zvukem a vcelku za malé pořizovací náklady.


 • stereofonní ozvučení
  - najde uplatnění spíše u nazvučování prostor kde divák je v pozici simetricky k reproduktorům a rozeznává tak zvuk z levé a pravé strany kdy vzniká stereofonie. V praxi lze využít při nazvučování jevišťních pódií, při vystupování kapely a jiných podobných situací.


 • prostorové ozvučení
  - využívá od šesti "DD5.1" samostatných reproduktorů až po osm "DD7.1" samostatných reprosuktorů. V každém reproduktoru je pak vytvářen malinko jiný zvuk než hraje v ostatních reproduktorech a tím je u posluchače navozen dojem prostorového zvuku. Tato technologie najde uplatnění především u Vás doma, zvaná jako "domácí kino".


  Všeobecně o tomto nízkoinpedančním ozvučení platí, čím delší trasy požadujete docílit, čím vyšší výkon požadujete, tím "silnější" je třeba použít vedení, aby se eliminovaly stráty signálu na vedení. Tedy pak platí i vyšší náklady na zřízení takového ozvučení. Pak je na místě uvažovat o 100 voltovém plošném ozvučení, které právě tyto velké stráty na vedení eliminuje tím, že se zvíší napětí a sníží proud na vedení a je možno použít slabší průřez vedení a tím i levnější.

  Máte-li v tomto nejasnosti, neste-li si jisti svou volbou, neváhejte nás kontaktovat. Vše má své správné řešení. Poradíme Vám, navrhneme řešení a poté i zrealizujeme, tak aby sloužilo k danému účelu.
 • 100 voltové plošné ozvučení


  S postupným rozvojem profesionální ozvučovací techniky roste i podíl tzv. plošně ozvučovacích systémů, které můžeme nalézt např. ve výrobních prostorech, veřejných prostranstvích, školách, nemocnicích, prodejnách a dalších prostorách. Opodstatnění a využití 100V systému obvykle roste s rozlohou plochy, kterou chceme ozvučit.

  Důvod používání 100 V systémů je zcela zřejmý - s délkou propojovacího vedení rostou i ztráty signálu na tomto vedení vzniklé, a my chceme tyto ztráty minimalizovat. Výkonové ztráty jsou závislé od velikosti protékajícího proudu vedením, takže se budeme snažit tento protékající proud co nejvíce snížit, což nám 100 V systém umožňuje. Signál malé úrovně je hned za zdrojem signálu převedem na úroveň 100 v (plném vybuzení je 0 dB = 100 V rms) a takto zvětšený signál je distribuován po vedení.

  100 V ústředna, obsahuje 100 V transformátor, který výstupní signál napěťově zvyšuje. Tento transformátor je výkonově dimenzován dle uváděného výkonu ústředny. Na druhé straně, na konci propojovacího vedení, se nacházejí 100 V reprosoustavy, které zahrnují opět 100 V transformátory, nyní dimenzované na příkon soustavy. V praxi to znamená, že součet výkonů transformátorů jednotlivých 100 V reproduktorů musí dávat maximálně výkon použité ústředny. Tato podmínka je velice důležitá při dimenzování a navrhování 100 V rozvodů plošného ozvučení. V případě, že si budete chtít 100 V reprosoustavy zkonstruovat sami, je nutné dávat pozor na volbu impedance reproduktoru a zatěžovací impedance samotného transformátoru. Musí platit, že zatěžovací impedance transformátoru je rovna nominální impedanci reproduktoru. Tak např. 4 Ohm reprosoustavu musíme napojit na 100 V - 4 Ohm - 6 W transformátor. Nedodržíme-li tuto podmínku, bude docházet k přetěžování transformátoru, což se zvukově projeví zvýšeným zkreslením při vyšších hlasitostech. Uvedený výkon (6 W) je určujícím prvkem pro výkon reprosoustavy. Opět uveďme příklad. Představme si reprosoustavu, jež používá 10 W transformátor, 60 W reproduktor, a celý tento systém je napojen na ústřednu, u které výrobce uvádí max. zatížitelnost 200 W. Nyní ústřednu zesílíme na maximum a na jejím výstupu se objeví úroveň okolo 100 V ef.. Transformátor nyní dodává do 60 W reproduktoru výkon pouhých 10 W a naskýtá se otázka, kolik takových reprosoustav můžeme napojit na naši ústřednu, a jistě známe odpověď - maximálně 20.

  Podíváme-li se nyní na obrázek, vidíme zde možnosti zapojení 100 V okruhů s ústřednou řady JPA. Na jednotlivé výstupní zóny jsou zde napojeny jednotlivé okruhy v objektu. V případě havárie je ústředna napájena záložním nízkonapěťovým zdrojem. Komfort ústředny je vylepšen možností napojení na telefonní linku a na bezpečnostní protipožární systém. Ústředna, která je vyobrazena na níže uvedeném obrázku, používá 5 výstupních zón, které je možné spínat, například i dálkově prostřednictvím přepážkového mikrofonu s kontrolérem a u kterých můžeme nastavovat hlasitost. Takovým způsobem si nastavíme větší hlasitost např. v prodejních prostorách a menší hlasitost v restauraci. Chceme-li ovšem nastavovat hlasitost i lokálně u jednotlivých reproduktorů, je nutné použít tzv. regulátorů hlasitosti. Tyto se dělí na odporové (ztrátová regulace prostřednictvím odporového děliče) a na transformátorové (regulace prostřednictvím transformátorových odboček). U systému s dlouhodobým provozem doporučujeme druhou variantu, neboť ta je výrazně spolehlivější a požárně bezpečnější.

  schéma 100 voltového plošného systému zapojení ozvučení s JPA 1240A schéma