Kontaktovat firmu Martin Poustka M-Pos, Ústecký kraj - Most

FVE, fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy na klíč s dotací


společné anténní a satelitní systémy, levně bez paušálů


satelitní digitální systémy, Skylink / CS link - levně bez paušálů,přes 30 programů


terestrické digitální systémy DVB-T, scela zdarma přes 11 programů


bezpečnostní kamerové systémy, DVR a PVR rekordéry, kvadrátory, IR přisvícení, dome PTZ kamery


bezpečnostní elektronické systémy, alarmy pro zabezpečení objektů rodinných domů, škol i průmyslových objektů


GSM moduly pro ovládání na dálku a zasílání informací z alarmů a jiných elektronických systémů


připojení na bezdrátový obousměrný a spolehlivý internet přes satelit ASTRA2Connect nebo Mosteckou prosperující firmou MOSCOM NET, Wifi pro Váš Notebook


stereo a Dolby Digitál ozvučení menších objektů a 100 voltové plošné ozvučení rozsáhlích ploch


audio video digitální zvonkové systémy a tabla pro panelové domy


instalujeme komplexně slaboproudé a silnoproudé rozvody včetně příslušenství a elektroniky na -klíč-


biometrické, RFID i kódové přístupové a ovládací systémy


automatické ramenové závory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až 8 metrů s pevnou základnou


zavádíme kompletní elektro rozvody do nových výstaveb a přestaveb


Centrální systém vysávání


LED úsporné svícení, žárovky auto doma kancelář, LED pásky voděodolné, RGB pásky s ovladačem


měření spotřeby elektrické energie domácích spotřebičů, aktuální i dlouhodobá spotřeba


náš technický slovník běžně používaných výrazů v našich oborech
m-pos mezera


kontakt na firmu Martin Poustka M-Pos pro ústecký kraj, Most a okolí


naše nízké ceny a slevy pro profesionální instalace a opravy


objednávky zboží a služeb


koncese, oprávnění a osvědčení k provozování všech našich činností


náhled našich zákazníků kteří jsou s odvedenou prací spokojeni


odkazy na zajímavé a poučné články z oboru i mino, reklama


© Martin Poustka M-Pos
Most 2007


Slovník používaných výrazů, pojmů a zkratek v našich oborech
BIOS
(Basic Input Output System) Program potřebný pro vykonávání základních funkcí počítače, jenž je k dispozici a spouštěn okamžitě po zapnutí přístroje.

CATV
(Community Antenna Television) Televize ze společné antény. Ekvivalentní název pro u nás v minulosti rozšířený způsob příjmu televizního signálu (viz STA). Téže zkratky - viz níže - se dnes v USA používá pro označení kabelové televize.

CI
(Common interface) Obvykle označuje přístroje, které jsou vybaveny zásuvkou (ev.zásuvkami) pro moduly umožňující vložení přístupových karet pro příjem kódovaných programů. Modul je mostem mezi uživatelskou kartou (smart card) potřebnou k příjmu placeného vysílání a přijímačem. Zasune se do PCMCIA portu a vloží se do něj uživatelská karta.

Cinch
Souosý konektor pro kvalitní připojení analogového audio nebo video signálu. Pro odlišení konektorů Cinch jsou používány tři barvy - žlutá pro připojení videosignálu a signálu CVBS, červená pro pravé audio (R) a bílá pro levé audio.

COFDM
(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T). V praxi se používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa). Většina přístrojů pro příjem DVB-T podporuje oba módy (je záhodno si před koupí přístroje tuto informaci ověřit u prodejce).

CVBS
(Composite video) Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

DAB
(Digital Audio Broadcasting) Systém navržený za účelem poskytování služeb přenosu vysoce kvalitních audio programů a přenosu dat pro mobilní, přenosné a stacionární přijímače, nebo pro šíření v kabelových sítích a to s využitím zemských (T-DAB) a družicových (S-DAB) vysílačů v kmitočtových pásmech. V budoucnosti by mělo nahradit dosavadní FM vysílání v pásmu VKV.

dB
(Decibel) Relativní zisk antény vztažený k zisku izotropní antény.
DVB-T Digital Video Broadcasting - Return Channel Terrestrial
digitální televizní vysílání - zpětný zemský kanál

Dolby Digital
(DD) Digitální formát, který obsahuje šest kanálů: dva přední, jeden středový, dva surroundy a kanál vyhrazený pro nízkofrekvenční efekty (Low Frequency Effects, tzv. LFE kanál) pro subwoofer. Označení 5.1 tedy znamená, že šestý kanál nemá plný frekvenční rozsah a pracuje pouze s frekvencemi do 120 Hz.

DSR
(Digital Satellite Radio) Digitální družicové rozhlasové vysílání.

DVB
(Digital Video Broadcasting) Skupina společností a organizací, která vyvinula systém digitální televize DVB-T pro pozemní vysílání, satelitní DVB-S a kabelovou verzi DVB-C.

DVB-C
(Digital Video Broadcasting - Cable) Standard digitálního vysílání kabelové televize. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi MPEG-2.

DVB-CI
(Digital Video Broadcasting - Common Interface) Společné DVB rozhraní pro použití s podmíněným přístupem a dalšími aplikacemi.

DVB-S
(Digital Video Broadcasting - Satellite) Standard digitálního vysílání přenášeného satelitní cestou. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi MPEG-2.

DVB-T
(Digital Video Broadcasting - Terrestrial) Digitální zemské vysílání - Evropský standard pozemní (terestriální) digitální televize, vytvořený sdružením DVB, které připravilo také standardy pro satelitní (DVB-S) a kabelovou (DVB-C) digitální televizi.

DVI
(Digital Visual Interface) Slouží pro digitální přenosy video signálu z grafické karty na digitální displej. Rozeznáváme DVI-D (pouze digitál) a DVI-I.

DVD
(Digital versatile disc) Standard digitálního domácího kina, používá data v kompresi MPEG-2 popř. MPEG-4

EPG
(Electronic Program Guide) Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

FAQ
(frequently asked questions) Často pokládané otázky - Touto zkratkou jsou v počítačových sítích označovány soubory se stručnými základními informacemi o daném tématu.

FM
(frekvenční /kmitočtová/ modulace) Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace amplitudové AM, která využívá různé síly nosné vlny. Technika FM zajišťuje menší zkreslení signálu a kvalitnější příjem, na rozdíl od vysílání AM je však dosah vysílačů FM - vzhledem k používanému vlnovému pásmu - menší. Viz také modulace, AM.

FTA
(Free To Air) Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů (viz. Common Interface).

FTP
(File Transfer Protocol) Protokol přenosu dat/souborů - Název protokolu, kterým lze v síti Internet přenášet soubory. Zároveň označení pro software umožňující přenos souborů v počítačových sítích, jakož i pro způsob tohoto přenosu dat, jež patří mezi základní služby počítačových sítí. Na rozdíl od telnetu zde počítač, který žádá informace, slouží jako server, zatímco počítač, ze kterého jsou informace čerpány, je klientem.

GSM
(Global System for Mobile Communication) Světový standard pro digitální mobilní komunikační sítě prosazovaný evropskými zeměmi. Mobilní telefony GSM jsou tudíž použitelné ve všech zemích, které standard GSM zavedly.

HDTV
(High Definition Television) Televize s vysokou rozlišovací schopností - Standard televizního vysílání, mezi jehož charakteristiky patří rozšířený formát obrazu (poměr stran 16:9 na rozdíl od dřívějšího 4:3) a obraz rozložený do více než jednoho tisíce řádek, který tak získává kvalitu kinematografického filmu. V osmdesátých letech byly vyvíjeny tři vzájemně nekompatibilní systémy: japonský Hi-Vision (1125 řádek), evropský HD-MAC (1250 řádek) a americký (1050 řádek), z nichž první dva byly analogové.

HDMI
Propojovací kabel k TV s přenosem obrazu i zvuku v digitální podobě a vysokým rozlišením.

HiFi
(High Fidelity) Vysoká věrnost - Označení vysoce kvalitní reprodukce zvuku, jež přenáší slyšitelné zvuky v celém rozsahu frekvenčního spektra tónů, včetně tónů vysokých.

Kmitočet
Základní fyzikální veličina určující počet kmitů, periodicky se opakujícího mechanického nebo elektromagnetického pohybu (děje), vykonaných za jednotku času (sekundu).

Koaxiální kabel
Speciální souosý kabel, používaný ve sdělovací technice, s vysokou přenosovou kapacitou a odolný proti vnějšímu rušení. Jeho jeden vodič tvoří trubici, v jejímž středu je uložen druhý izolovaný vodič. Možnosti koaxiálního kabelu dnes mnohonásobně překonává optický kabel.

LAN
(Local Area Network) Místní síť - Označení počítačové sítě tvořené osobními počítači či pracovními stanicemi v rámci jedné organizace, většinou v jedné budově. Opakem jsou sítě širokého rozsahu WAN (Wide Area Network).

LCD TV
(Liquid Crystal Display) Plochá obrazovka, na níž obraz vzniká elektrickou stimulací tekutých krystalů.

MATV
(Master Antenna Television) Systém příjmu televizních programů, při němž je z jedné společné antény signál drátově (kabelově) šířen do jednotlivých domácností. Viz také CATV, SMATV.

MHP
(Multimedia Home Platform) Multimediální platforma pro domácí přijímače - Standard, na němž jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější (interaktivní) multimediální aplikace. MHP je založena na jazyku Java.

moiré [moaré]
Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.

MPEG-2 nebo MPEG-4
(Moving Picture Experts Group) Celosvětově používaný standard redukce (komprese) audiovizuálních dat pro domácí (koncové) použití. Používají ho např. přístroje digitálního videa (DVD) a digitální televize (DVB).

MP@ML
(Main Profile & Main Level) Nejběžnější souhrnná definice parametrů signálu standardu MPEG-2, které musí přístroj takto označený bezchybně zpracovat.

Multiplex
Souhrnný datový tok, skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním službám, upravený pro společné šíření vysílacích sítí. Za jeho vytvoření, správu a šíření je zodpovědný provozovatel (poskytovatel) multiplexu.

OIRT
(Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision) Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace založená v roce 1946, po roce 1950 se sídlem v Praze, jež sdružovala rozhlasové a televizní vysílatele sovětského bloku a některých rozvojových zemí. Zanikla v roce 1992. Členské organizace OIRT se sídlem v Evropě se od 1.1.1993 staly řádnými aktivními členy EBU/UER

OSD
(On Screen Display) Možnost provádět nastavení přístroje pomocí menu na obrazovce televizoru.

Optický kabel
Kabel pro přenos dat nebo zvuku v digitální podobě pro nejvyšší kvalitu, který je složený z množství transparentních skleněných vláken, obalených reflexní vrstvou tak, že mohou vést a přenášet světelný signál. Jeho kapacita několikrát překonává přenosové možnosti koaxiálního kabelu.

PAL
(Phase Alternating Line) Soustava barevné televize (625 řádek, 50 půlsnímků/sek) používaná ve většině evropských zemí.

PCM
(Puls Code Modulation) Přeměna analogového signálu na signál digitální.

PVR
Zkratka označuje přístroje, které jsou vybaveny pro přímé zachytávání DVB (C/S/T) signálu na digitální médium (obvykle pevný disk) a jeho následné přehrávání.

RDS
(Radio Data System) Vysílání dodatečných digitálních dat (identifikací, výzev, oznámení) na frekvencích rozhlasových FM stanic. Tato sdělení lze přijímat s pomocí speciálního přijímače. Např. v Německu je RDS od roku 1988 využíván pro aktuální informování o situaci v dopravním provozu.

RF IN/OUT konektory
Na konektor RF IN (někdy též Antenna nebo Aerial IN) lze připojit anténu pro příjem pozemní televize. Na RF OUT lze připojit televizor, který není vybaven výstupem SCART.

RF modulátor
Zkratka RF vychází ze slov Radio Frequency - rádiová frekvence. Umožňuje připojit televizor k DVB-T přijímači pomocí anténního kabelu. Některé starší televizory nejsou vybaveny konektorem SCART a potom je připojení přes konektor RF modulátoru (často také RF OUT) jedinou možností. Modulátor by měl umožnit zvolit normu (PAL, SECAM, NTSC) a dále TV kanál, na kterém bude možné výstup z přijímače naladit.

RGB
(Red - Green - Blue) Červená - zelená - modrá; - Způsob nejkvalitnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Kvalita se vyznačuje zejména čistotou barev a kontrastních přechodů. Zároveň je tento způsob propojení nezávislý na použitém systému modulace barev (PAL, SECAM, NTSC). Ne všechny přístroje jím disponují.

RS-232
Standardní sériové rozhraní používané pro propojení přístrojů spotřební elektroniky s domácím počítačem. Může sloužit k přenosu binárních dat do přístroje (viz. Upgrade).

Sampling
Metoda, jež využívá digitální technologie k úpravě a tvorbě nových zvuků. Digitálně zaznamenaný zvuk - ať už přirozený, či uměle elektronicky vytvořený - je v tzv. sampleru nejrůznějším způsobem dále upravován tak, že se mění jeho kvalita.

SCART
21 pólový konektor používaný pro přístroje spotřební elektroniky v Evropě. Umožňuje snadné propojení různých typů audio a video zařízení.

Smart card
(Chytrá karta) Magnetická karta s kódem, který umožňuje podmíněný přístup zakódovaného televizního programu ve zvláštním přijímači či zařízení. Tuto kartu získává divák u distributora po zaplacení předplatného.

SMATV
(Satellite Master-Antenna Television) Systém MATV s přijímací parabolickou anténou a přijímačem pro příjem a následnou distribuci družicových televizních signálů.

S/PDIF
(Sony/Philips Digital Interface) Označení pro digitální audio výstup nebo vstup, většinou optický.

S-VHS
Zdokonalený standard amatérského videozáznamu VHS, který má vyšší rozlišovací schopnost než běžný videoformát VHS.

S-Video
(Separated Video) Obrazový signál s oddělenou jasovou „Y“ a barevnou „C“ (chrominanční) složkou. Způsob kvalitního propojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

TimeShift
Režim, umožňující sledování televizního programu se zpožděním.

TKR
Zkratka pro název televizního kabelového rozvodu.

UHF
(Ultra High Frequency) Frekvence elektromagnetického vlnění v rozsahu 470 až 860 MHz, které se používá k pozemnímu přenosu televizního vysílání.

VHF
(Very high frequency) Frekvence elektromagnetického vlnění v rozsahu 47 až 400 MHz, které se používá k pozemnímu přenosu televizního vysílání.

WAN
(Wide Area Network) Počítačová síť širokého rozsahu na rozdíl od sítě místního, lokálního rozsahu LAN.

Upgrade
Aktualizace verze programu (software) přístroje spotřební elektroniky. Některé přístroje umožňují upgrade pomocí propojení s počítačem pomocí sériového rozhraní (RS-232, USB), možný je též upgrade přes anténní vstup (pokud je odvysílán a přístroj tuto možnost podporuje).

USB
(Universal Serial Bus) Externí obvod (standartní interface) pro komunikaci počítačů a externích obvodů. Podporuje systém Plug and Play a je běžný na současných operačních systémech. Dovoluje rychlejší přenos dat než paralelní a sériové porty.

Zpětný kanál
Zpětný kanál, od diváka k provozovateli vysílání nebo interaktivních služeb, používaný k přenosu dat v rámci digitálního vysílání nebo k službě video na vyžádání. Většinou se používá u pevných telefonních linek (DSL) nebo u přenosu pomocí mobilních telekomunikací (GPRS, UMTS).